Nowoczesne Technologie

Innowacyjne oprogramowanie umożliwia prowadzenie diagnostyki i terapii pacjentów po chorobach neurologicznych, onkologicznych i kardiologicznych, z wykorzystaniem specjalistycznych czujników sensorycznych oraz wirtualnej rzeczywistości.

Nasi fizjoterapeuci mają możliwość wykorzystywania bardzo zaawansowanych narzędzi na każdym z trzech etapów procesu terapeutycznego: diagnozy wstępnej, terapii i diagnozy końcowej. Analiza biomechaniczna ruchu pacjenta odbywa się poprzez wykorzystania specjalnych czujników /System RSQ Motion/ zakładanych na ciele pacjenta, które zbierają i przesyłają bezprzewodowo precyzyjne informacje o położeniu poszczególnych części ciała do dedykowanego oprogramowania w urządzeniach mobilnych lub stacjonarnych.

Nowatorska konstrukcja czujników ruchu umożliwia wykorzystywanie tzw. uczenia maszynowego i tworzenie nowych algorytmów doboru spersonalizowanych parametrów rehabilitacji ruchowej. Zarówno diagnoza jak i terapia może być przeprowadzana w połączeniu z wirtualną rzeczywistością dzięki zastosowaniu gogli VR. Zaplanowane testy ruchowe przebiegają w zaplanowanych wcześniej wirtualnych warunkach. To znacząco ogranicza wpływ czynników rozpraszających pacjenta i umożliwia prowadzenie badania lub terapii w sposób powtarzalny w identycznym wirtualnym środowisku przez innych specjalistów. Oprogramowanie systemu umożliwia przesyłanie zebranych danych między członkami zespołu terapeutycznego /fizjoterapeuta, lekarz, terapeuta zajęciowy, neuropsycholog/ w celu analizy statystycznej, oceny postępów oraz wspólnego planowania terapii. Na każdym etapie całego procesu pacjent ma możliwość wraz z terapeutą podglądu uzyskanych wyników, popełnionych błędów oraz uzyskanych efektów. Stosowany w naszym ośrodku nowoczesny system umożliwia również wykonywanie ćwiczeń ruchowych z uwzględnieniem deficytów poznawczych pacjenta w przebiegu chorób układu nerwowego. To stwarza możliwości prowadzenie terapii w sposób bardziej kompleksowy, uwzględniając poszerzenie oddziaływania terapeutycznego na drodze do poprawy jakości życia pacjenta.