Opis projektu

EJMEDICAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wzrost konkurencyjności firmy EJMEDICAL poprzez wdrożenie wysoko innowacyjnej infrastruktury specjalistycznych i innowacyjnych usług zdrowia.

Opis projektu

Projekt polega na budowie budynku na cele innowacyjnych usług ochrony zdrowia, w zakresie zintegrowanej rehabilitacji po leczeniu kardiologicznym i onkologicznym oraz dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi z przywracaniem sprawności psychologicznej i poznawczej oraz społecznej i ruchowej. Inwestycja realizowana będzie na terenie Poznania. Projekt swoim zakresem obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia budynku w środki trwałe oraz oprogramowanie zarządzające rehabilitacją.

Zakupione zostanie m.in.: wyposażenie pokoi, sprzęt pomocniczy w rehabilitacji, urządzeń dla higieny w rehabilitacji, podstawowy sprzętu medyczny tj. ssaki, glukometr, inhalator, EKG, pulsyksometr, sprzętu rehabilitacyjno-pomocniczy, tj. kule, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie, Sprzętu rehabilitacji stałej, wózki do transportu posiłków, leków, zabiegów, bielizny, sprzątania, sprzętu do zaplecza medycznego, tj. lampa bakteriobójcza, fotel zabiegowy, leżanka, lampa Bioptron, ozonator z jonizacją, pojemniki na płyny i odpady, wyposażenia kuchni i stołówki, wyposażenie administracyjne, tj. lada, krzesła, fotele, meble, biurka, stoły oraz licencja oprogramowania wspierającego skoordynowaną rehabilitację po kardiologiczną i po nowotworową.

Ww. infrastruktura umożliwi wdrożenie innowacyjnych usług ochrony zdrowia.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy EJMEDICAL dzięki wdrożeniu innowacyjnych usług zdrowia w zakresie zintegrowanej rehabilitacji po leczeniu kardiologicznym i onkologicznym oraz dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi poprzez budowę budynku na cele innowacyjnych usług zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia

Wartość projektu: 12 745 246,32PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 682 332,80 PLN