wizualizacja ogrodu zimowego

Neuroport - z troską o każdego człowieka

Głęboko wierzymy w to, że zdrowie nasze i naszych bliskich jest najważniejszą wartością. Dlatego two-rząc Neuroport staraliśmy się stworzyć bezpieczne miejsce, w którym każdy może powrócić do zdrowia i sprawności, poczuć się tak dobrze, jak w domu i znaleźć lek na swoje problemy i samotność.

Jesteśmy wdzięczni naszym pacjentom i ich bliskim, za wielkie zaufanie, jakim nas obdarzają powierzając nam to co maja najcenniejsze – swoje zdrowie. Staramy się sumiennie i z dużym zaangażowaniem wykonywać naszą pracę oraz otaczać troską i opieką naszych kochanych Seniorów oraz wszystkich potrzebujących rehabilitacji i wsparcia w powrocie do zdrowia.

Pobyt seniora - oferta

Oferta skierowana jest dla seniorów, którzy mają utrudnioną możliwość samodzielnego funkcjonowania, a dzięki pobytowi w naszym ośrodku będą mogły szybko wrócić do zdrowia i poprawić swoją kondycję fi-zyczną.

***

Turnusy Rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne skierowane są do pacjentów wymagających kompleksowej rehabilitacji oraz opieki medycznej z powodu chorób przewlekłych, po wypadkach i zabiegach operacyjnych .

***

Rehabilitacja AMBULATORYJnA

Rehabilitacja ambulatoryjna to pakiet zabiegów dla osób nie wymagających całodobowego pobytu w ośrodku. Możliwość doboru zabiegów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

***

KONSULTACJE SPECJALISTÓW

Konsultacje neurologa, ortopedy, chirurga naczyniowego, internisty, lekarza rodzinnego, fizjotera-peuty, neurologopedy, neuropsychologa i innych specjalistów z zakresu rehabilitacji i geritrii.

***

NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół tworzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, neurologopedzi, neuropsycholodzy i terapeuci zajęciowi, którzy ściśle współpracują ze sobą w celu uzyskania jak najlepszego efektu rehabilitacyjnego w postaci optymalnej sprawności fizycznej i psychicznej naszych pacjentów i podopiecznych. 

NASZ SPRZĘT

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do rehabilitacji neurologicznej
i ortopedycznej osób dorosłych. Pozwala nam to prowadzić w sposób kompletny cały proces usprawniania pacjentów z lekkimi, jak i ciężkimi deficytami neurologicznymi oraz ze zmianami w układzie kostno-stawowym spowodowanych urazami lub naturalnym procesem starzenia się. Niezależnie od umiejscowienia przyczyny choroby – ośrodkowy lub obwodowy układ nerwowy, narząd ruchu – ośrodek rehabilitacyjny Neuroport wykorzystuje powszechnie uznane metody fizjoterapeutyczne oparte na znajomości procesów neurofizjologicznych człowieka oraz najnowsze urządzenia usprawniające (tzw. roboty rehabilitacyjne) powstałe dzięki połączeniu najnowszej techniki z wiedzą na temat funkcji motorycznych człowieka. Ten rodzaj terapii określa się w literaturze medycznej jako rehabilitację robotyczną.

Terapia może być skoncentrowana na reedukacji funkcji kończyn dolnych, wówczas oprócz konwencjonalnej fizjoterapii, wykorzystujemy:

  • Hocoma Lokomat Pro 6 – umożliwiające trening na bieżni
    z uwzględnieniem prawidłowego wzorca chodu i dynamicznego odciążenia.
  • bieżnię Axelero Reha z podnośnikiem Eleveo do dynamicznego odciążenia i reedukacji chodu
  • rotor MOTOmed Loop Prof. – Urządzenie do treningu nóg lub ramion dla pacjentów z niedowładem wiotkim i spastycznym.

W przypadku reedukacji funkcji kończyn górnych korzystamy z:

  • ortezy robotycznej Hocoma Armeo Spring wraz z modułem wspierającym prace dłoni ManovoSpring
  • urządzenia do rehabilitacji kończyn górnych Bimeo , wykorzystujące technologię rzeczywistości wirtualnej
  • rękawice Music Glove – przeznaczone do reedukacji precyzyjnych ruchów palców dłoni.
Lokomat
PetraDokladal Hocoma

OPIS PROJEKTU

Projekt polega na budowie budynku – ośrodka rehabilitacji na cele innowacyjnych usług ochrony zdrowia, w zakresie zintegrowanej rehabilitacji po leczeniu kardiologicznym i onkologicznym oraz dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi z przywracaniem sprawności psychologicznej i poznawczej oraz społecznej i ruchowej. Inwestycja realizowana będzie na terenie Poznania. Projekt swoim zakresem obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia budynku w środki trwałe oraz oprogramowanie zarządzające rehabilitacją.

W ranach realizacji wyposażenia ośrodka rehabilitacji Neuroport zakupione zostanie m.in.: wyposażenie pokoi, sprzęt pomocniczy w rehabilitacji, urządzeń dla higieny w rehabilitacji, podstawowy sprzętu medyczny tj. ssaki, glukometr, inhalator, EKG, pulsyksometr, sprzętu rehabilitacyjno-pomocniczy, tj. kule, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie, Sprzętu rehabilitacji stałej, wózki do transportu posiłków, leków, zabiegów, bielizny, sprzątania, sprzętu do zaplecza medycznego, tj. lampa bakteriobójcza, fotel zabiegowy, leżanka, lampa Bioptron, ozonator z jonizacją, pojemniki na płyny i odpady, wyposażenia kuchni i stołówki, wyposażenie administracyjne, tj. lada, krzesła, fote-le, meble, biurka, stoły oraz licencja oprogramowania wspierającego skoordynowaną rehabilitację po kardiologiczną i po nowotworową.

Bezpieczna i pozbawiona barier architektonicznych infrastruktura ośrodka rehabilitacji umożliwi wdrożenie innowacyjnych usług ochrony zdrowia.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy EJMEDICAL dzięki wdrożeniu innowacyj-nych usług zdrowia w zakresie zintegrowanej rehabilitacji po leczeniu kardiologicznym i onkolo-gicznym oraz dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi poprzez budowę budynku na cele innowacyjnych usług zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia

Wartość projektu: 12 745 246,32 PLN

KONTAKT

NEUROPORT Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej
Bojerowa 28, 60-480 Poznań
tel. +48 500 490 590 
email: recepcja@neuroport.pl