image

Nowoczesna rehabilitacja neurologiczna Poznań

Nasze działania skupione są na poprawie sprawności pacjentów poprzez organizację nowoczesnej i kompleksowej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjnym Neuroport po chorobach neurologicznych, kardiologicznych, onkologicznych oraz pacjentów wieku starszym.

Zespół Neuroportu ściśle współpracuje ze sobą w celu uzyskania jak najlepszego efektu rehabilitacyjnego w postaci optymalnej sprawności fizycznej i psychicznej naszych pacjentów. Innowacyjny sprzęt rehabilitacyjny pozwala w maksymalnym stopniu wspierać i wykorzystywać potencjał pacjenta na drodze do sprawności.

Nasi pacjenci korzystają z kompleksowej rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, onkologicznej i kardiologicznej w formie rehabilitacji ambulatoryjnej z możliwością odpoczynku po wykonywanych zabiegach.

Ośrodek rehabilitacyjny Neuroport powstał przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich z Europejskiego Programu Regionalnego.

Projekt „pozwala na intensywne sesje rehabilitacyjne przywracające możliwą do odzyskania sprawność psychofizyczną, emocjonalną oraz ograniczenie ryzyka / skutków powikłań w ww. chorobach, zwłaszcza w odniesieniu do osób w wieku senioralnym, które dotyka problem wielochorobowości.” (Studium Wykonalności, str. 3)

Rehabilitacja neurologiczna

Oferta skierowana jest do pacjentów wymagających kompleksowej rehabilitacji w chorobach neurologicznych takich jak: udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, uraz czaszkowo-mózgowy, także do seniorów oraz pacjentów w wieku 65+

Rehabilitacja onkologiczna

Oferta skierowana jest do pacjentów wymagających kompleksowej rehabilitacji w chorobach onkologicznych, w szczególności dla pacjentów po operacjach guza mózgu, naświetlaniach głowy, z objawami neurologicznymi, seniorów oraz pacjentów w wieku 65+

Rehabilitacja Kardiologiczna

Oferta skierowana jest do pacjentów wymagających kompleksowej rehabilitacji w chorobach kardiologicznych, seniorów oraz pacjentów w wieku 65+

NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy ściśle współpracują ze sobą w celu uzyskania jak najlepszego celu rehabilitacyjnego w postaci poprawy sprawności fizycznej i psychicznej pacjentów. 

NASZ SPRZĘT

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej i onkologicznej dla osób dorosłych. Pozwala nam to prowadzić w sposób kompletny cały proces usprawniania pacjentów z lekkimi, jak i ciężkimi deficytami neurologicznymi oraz ze zmianami w układzie kostno-stawowym spowodowanych urazami lub naturalnym procesem starzenia się. Niezależnie od umiejscowienia przyczyny choroby – ośrodkowy lub obwodowy układ nerwowy, narząd ruchu – ośrodek rehabilitacyjny Neuroport wykorzystuje powszechnie uznane metody fizjoterapeutyczne oparte na znajomości procesów neurofizjologicznych człowieka oraz najnowsze urządzenia usprawniające (tzw. roboty rehabilitacyjne) powstałe dzięki połączeniu najnowszej techniki z wiedzą na temat funkcji motorycznych człowieka. Ten rodzaj terapii określa się w literaturze medycznej jako rehabilitację robotyczną.

Terapia może być skoncentrowana na reedukacji funkcji kończyn dolnych, wówczas oprócz konwencjonalnej fizjoterapii, wykorzystujemy:

  • Hocoma Lokomat Pro 6 – umożliwiające trening na bieżni
    z uwzględnieniem prawidłowego wzorca chodu i dynamicznego odciążenia.
  • bieżnię Axelero Reha z podnośnikiem Eleveo do dynamicznego odciążenia i reedukacji chodu
  • rotor MOTOmed Loop Prof. – Urządzenie do treningu nóg lub ramion dla pacjentów z niedowładem wiotkim i spastycznym.

W przypadku reedukacji funkcji kończyn górnych korzystamy z:

  • ortezy robotycznej Hocoma Armeo Spring wraz z modułem wspierającym prace dłoni ManovoSpring
  • urządzenia do rehabilitacji kończyn górnych Bimeo , wykorzystujące technologię rzeczywistości wirtualnej
  • rękawice Music Glove – przeznaczone do reedukacji precyzyjnych ruchów palców dłoni.
Lokomat
image 3

Rehabilitacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Nasze innowacyjne oprogramowanie umożliwia diagnostykę i terapię pacjentów po chorobach neurologicznych, onkologicznych i kardiologicznych. Specjalistyczne czujniki ruchu oraz wirtualna rzeczywistość są wykorzystywane przez fizjoterapeutów na trzech etapach procesu terapeutycznego. Dzięki analizie biomechanicznej ruchu pacjenta i wykorzystaniu uczenia maszynowego, tworzone są spersonalizowane parametry rehabilitacji. Członkowie zespołu terapeutycznego mogą wspólnie analizować zebrane dane, oceniać postępy i planować terapię. Pacjenci mają możliwość śledzenia wyników, błędów i efektów terapii wraz z terapeutami, a system umożliwia również wykonywanie ćwiczeń uwzględniających deficyty poznawcze pacjentów.

EJMEDICAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wzrost konkurencyjności firmy EJMEDICAL poprzez wdrożenie wysoko innowacyjnej infrastruktury specjalistycznych i innowacyjnych usług zdrowia

 

Opis projektu

Projekt polega na budowie budynku na cele innowacyjnych usług ochrony zdrowia, w zakresie zintegrowanej rehabilitacji po leczeniu kardiologicznym i onkologicznym oraz dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi z przywracaniem sprawności psychologicznej i poznawczej oraz społecznej i ruchowej. Inwestycja realizowana będzie na terenie Poznania. Projekt swoim zakresem obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia budynku w środki trwałe oraz oprogramowanie zarządzające rehabilitacją.

Zakupione zostało m.in.: wyposażenie pokoi, sprzęt pomocniczy w rehabilitacji, urządzenia dla higieny w rehabilitacji, podstawowy sprzęt medyczny tj. glukometry, inhalatory, EKG, pulsoksymetry, sprzęt rehabilitacyjno-pomocniczy, tj. kule, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie, sprzęt rehabilitacji stałej, sprzęt do zaplecza medycznego, tj. lampa bakteriobójcza, fotel zabiegowy, leżanka, ozonator z jonizacją, wyposażenie kuchni i stołówki, wyposażenie administracyjne, tj. lada, krzesła, fotele, meble, biurka, stoły oraz licencja oprogramowania wspierającego skoordynowaną rehabilitację po kardiologiczną i po nowotworową.

Ww. infrastruktura umożliwi wdrożenie innowacyjnych usług ochrony zdrowia.

 

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy EJMEDICAL dzięki wdrożeniu innowacyjnych usług zdrowia w zakresie zintegrowanej rehabilitacji po leczeniu kardiologicznym i onkologicznym oraz dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi poprzez budowę budynku na cele innowacyjnych usług zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia

 

 Wartość projektu: 20 097 221,28 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich: 4 591 276,20 PLN

KONTAKT

NEUROPORT Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej
Bojerowa 28, 60-480 Poznań
tel. +48 500 490 590 
email: recepcja@neuroport.pl